​Sign up for our fab & fun ​Newsletter! 

E-blast 2x per month featuring insider info, videos, nail art, classes, contests for prizes & MORE! ​


Step #1: fill in the box below. 

(enter email address correctly)

Step #2: open your confirmation email. 
Step #3: CLICK on the LINK inside the confirmation email to accept.

(otherwise you will NOT be on our email list)


We never sell, rent or share your info!  


2017 Event Dates


Saturday, July 8th:  

Workshop Classes (cost is extra)

Early Event Check-in (Noon - 4:00pm)

1 day early wrist bands + freebies!
   
"The Gala" (7 - 9:30pm) 

Sunday, July 9th:
The Event (1 day show + free classes)
Convention Center doors open 9am - 5pm (EST)

wrist bands enter show floor immediately!

The After Party (8pm - 11:00pm)

Monday, July 10th:

Workshop Classes (cost is extra)


Location:

Gatlinburg Convention Center
234 Historic Nature Trail
Gatlinburg, TN. 37738


​Gatlinburg TN Convention Center
A nails-only show for licensed beauty pro's!

Triển lảm thương mại chuyên ngành móng của Smokies- Hội chợ cho móng, nhiều lớp học nâng cao tay nghề, nơi cung cấp sản phẩm​​!

Attendee Ticket Sales

January 1st - June 30th each year! 


Join us in the resort town of Gatlinburg, TN for this yearly nail show dedicated to bringing nail techs, educators & company owners together for nail education & product awareness. 


NO loud music! 

NO hair products!

NO flea market junk! 

Only hand, foot & boutique salon products!


* FREE Event Day Classes! 
* Show specials & cutting edge demo's

* Nail Competitions byAmy Becker!
*BIG Door prizes worth hundreds of dollars!​​Thees Giới của chúng tôi......là nơi nghệ nhân ngành móng là những siêu sao! 


Triển lảm thương mại chuyên ngành móng của Smokies ở Gatlingburg, TN là nơi nghệ nhân ngành móng có thể kết nối, giao lưu và nâng cao tay nghề cũng như tiếp xúc và cập nhật với những sản phẩm mới cùng các nhà sản xuất khắp nơi. TRIỂN LẢM THƯƠNG MẠI CHUYÊN

NGÀNH LÀM MÓNG


 5 Lý do để tham quan và yêu thích triển

lảm thương mại này!


​1.    Triển lảm thương mại này chỉ chuyên

cho ngành làm móng.
    2.    Không nhạc lớn tiếng, ồn ào từ các hãng tóc.
    3.    Giãi thưởng siêu giá trị tại cửa.
    4.    Có trên 50 Công Ty chuyên ngành móng tham gia.
    5.    Nhiều trương trình học nghệ thuật hoặc nâng cao tay nghề hoàn toàn miển phí.


ĐẶC BIỆT: Gatling còn là nơi giải trí cho cả nhà! 
HẤP DẨN HƠN: Tất cả đều trong khả năng tài chính Đây là cuộc triển lảm đặc biệt hấp dẩn và hữu ích! Hãy truyền tai nhau, cùng tham quan, học hỏi và kết nối lợi nhuận hoá cho salon.​Follow us on social media

Nail Tech Event of the Smokies

​This is OUR world.......where nail techs are the stars!